Fornyet ISO 17025 akkreditering


DANAK har fornyet vores akkreditering reg. nr. 490 for kalibrering af pipetter, buretter og vægte. Vores kalibreringslaboratorium er nu godkendt i henhold til den nyeste 2017-revision af ISO 17025. 
Akkrediteringen dokumenterer, at vores laboratorium i samspil med vores dygtige tekniske team, har forbedret måleevnen på pipetteområdet, så den nu er en af Danmarks bedste.

Hos Dandiag har vi været akkrediteret til kalibrering af pipetter siden 2008 og desuden leveret standard (sporbare) kalibreringer. Med den fornyede ISO 17025:2017 akkreditering for kalibrering af pipetter, har vi DANAK’s ord for, at vi leverer en af Danmarks bedste måleevner. Samtidig er vi med mere end 20.000 årlige kalibreringer landets førende service- og kalibreringsleverandør. Langt de fleste er standardkalibreringer, men i de seneste par år har vi mærket en stigende interesse for de akkrediterede kalibreringer. I 2019 foretog vi mere end 5.000 akkrediterede kalibreringer.

Hvorfor skifte til akkrediteret kalibrering?
Den stigende interesse for akkrediterede kalibreringer skyldes både tilgang af nye kunder og eksisterende kunder, der vælger at skifte fra standardkalibreringerne. I disse år møder stadig flere af vores kunder krav om akkreditering og auditering, særligt hospitaler oplever dette. Her kan vi hjælpe, fordi du udover en bedre måleusikkerhed i kalibreringen også får DANAK’s myndighedsgodkendelse i form af ”kongekronen” på vores udstedte kalibreringscertifikater.

For at du opnår de bedste/pålidelige resultater i det daglige arbejde, anbefaler vi at kalibrere i faste intervaller - typisk hvert år.

Erfaring, kompetencer og opdateringer
Det kræver resurser og kompetencer at opretholde et højt kvalitetsniveau. Vores kalibrerings- og serviceteknikere er primært uddannet laboranter eller bioanalytikere, og mange har været med os i adskillige år. Desuden er de alle uddannet til at håndtere de forskellige pipetter, der kommer igennem vores serviceværksted. Gennem vores mangeårige samarbejde med flere producenter er vi altid opdateret på den nødvendige viden til at servicere og reparere de forskellige mærker af pipetter.

Udvidelse af vores akkreditering er på vej
Som en af landets førende specialister inden for kalibrering af pipetter, vil vi gerne tilbyde vores kunder flere akkrediterede løsninger. Den seneste udvidelse af vores akkreditering gjaldt kalibrering af stempelburetter og Bottle Top Dispensere – et område vi p.t. er det eneste laboratorium i Danmark som kan tilbyde.
På nuværende tidspunkt leverer vi standard kalibrering (gravimetrisk og fotometrisk) af pipetteringshoveder. Dette specielle område, håber vi indenfor den nærmeste fremtid også at kunne tilbyde akkrediteret. Vores mål er, at du fremover kan samle flere af dine akkrediterede kalibreringer ét sted.

Hvad betyder en ISO 17025 akkreditering og at følge en standard?
DS/EN/ISO/IEC 17025:2017 ”Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriets kompetencer” er en anerkendt international kvalitetsstandard alle akkrediterede laboratorier skal overholde og som de bliver auditeret i. Definitionen på en standard er (i henhold til DS - Dansk Standard): Dokument til fælles og gentagen anvendelse, der giver regler, retningslinjer eller karakteristiske træk ved aktiviteter eller ved resultaterne af disse. En standards hensigt er at opnå optimal orden i en given sammenhæng. På denne måde er kunderne sikret, at kalibreringerne overholder de samme krav, som der er til et akkrediterede laboratorium.

På pipetteområdet følger kalibreringslaboratoriet standarden DS/ISO 8655, del 1 til 6. Selve kalibreringsmetoden er beskrevet i del 6. DS/ISO 8655-6:2002 ”Stempelstyret volumetrisk apparatur – Del 6 Gravimetriske metoder til bestemmelse af målefejl”. Foruden metoden angiver standarden krav til kalibreringsudstyr, miljø, håndtering af kalibreringsemner samt beregning af resultater.

På vægtområdet følger kalibreringslaboratoriet standarden DS/EN 45501:2015 ”Metrologiske aspekter ved ikke-automatiske vægte”.

Ønsker du at høre mere om akkrediterede kalibreringer og vores serviceteam, så kontakt en af vores dygtige medarbejdere i QA.