Socialt ansvar

ARBEJDSMILJØ & TRIVSEL

Alle vores medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse. For at fremme og efterleve dette, skal ledergruppen og medarbejdergruppen være kulturbærer. De skal i tryghed og tillid give hinanden relevante oplysninger om Dandiag A/S, i forhold til status på økonomi, trivsel og udvikling. Dette ses som et fælles ansvar, som leder og som medarbejder.

Vores værdigrundlag og kultur skal være redskaber der støtter en så optimal ansættelse, og udvikling for vores medarbejdere som muligt. Vores medarbejdere er den vigtigste interne ressource vi har - ligesom vores kunder er den vigtigste eksterne ressource. Dandiag værner om disse ressourcer. 

DANDIAG ØNSKER DETTE FÆLLESSKAB I HUSET:

 • At vi spørger og søger hjælp, når vi har brug for det
 • At vi opfatter os som et ligeværdigt team i hele huset
 • At vi spiller hinanden stærke
 • At vi hjælper hinanden til at skabe balance
 • At vi alle har en fællesfølelse af, at vi gør en synlig forskel
 • At vi er nysgerrige og opsøger feedback, som en naturlig personlig udvikling
 • At vi er autentiske og er anerkendende overfor hinanden

Vores hverdag i Dandiag stiller høje krav, og vi er i skarp konkurrence. Det er derfor en forudsætning at vi, som virksomhed, er motiveret, robuste, er i en god tilstand og har en hverdag som giver mening. Vi tror på, at god medarbejdertrivsel og gode forretningsresultater, går hånd i hånd. Derfor skal vi som medarbejdere føle os trygge og trives. Vi ved, at trivsel giver resultater i form af mere tilfredse medarbejdere, større effektivitet, mindre personaleudskiftning og mindre sygefravær.

Trivsel er et fælles ansvar, som alle i Dandiag A/S, er med til at løfte. Dandiag A/S vil gøre sit bedste for at skabe rammerne for god trivsel, ved at være nærværende, søge forståelse, være nysgerrige og sammen stille fælles krav til hverdagen. Dandiag A/S opfordrer alle til at tage ansvar for egen trivsel og arbejdsglæde, gennem tæt dialog med nærmeste leder.

Arbejdsklimaet skal være præget af et godt samarbejde og en anstændig omgangstone. Vi ønsker kun gensidig respekt og teamånd.

VI TROR PÅ AT DISSE ELEMENTER ER MED TIL GOD TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE:

 • Introduktionsforløb for nye medarbejdere
 • Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
 • APV+: det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
 • Sundhed på jobbet – Dandiags årshjul/aktivitetshjul
 • Kompetenceudvikling
 • Differentieret arbejdsuge
 • Sociale arrangementer
 • Pension og Sundhedssikring

Vi tager et socialt ansvar:

Vi støtter følgende organisationer:

-      Danske hospitalsklovne

-      Parasport Danmark i rejsen mod Tokyo

-      Børnehjælpsdagen

-      Psykiatrifonden

-      Kræftens Bekæmpelse

-      Scleroseforeningen

Når vi har mulighed for det, tager vi gerne personer i jobprøvning. 

 

Vi tager ansvar for miljøet:

Levering:
For at nedbringe udslippet af CO2, har vi i Dandiag én bil til levering af varer til vores kunder. 

Transportkasser:
I stedet for at bruge nye papkasser, kan alle vores kunder købe en transportkasse, som kan bruges til transport af pipetter, der skal eller har været til service. Dette skåner vores miljø og pipetterne bliver transporteret meget mere forsvarligt.

Genbrug af papkasser:
Selvom vi anbefaler vores transportkasser, benytter vi også almindelige papkasser. Så vidt det er muligt, genbruger vi så mange af disse.