Tilbehør til Viaflo 96/384

Katalognr. Produkt
6101 Viaflo 96CH hoved 0,5-12,5µl
6102 Viaflo 96CH hoved 5-125µl
6103 Viaflo 96CH hoved 10-300µl
6104 Viaflo 96CH hoved 50-1250µl
6106 Viaflo 96CH hoved 2-50µl
6123 Viaflo 24CH hoved 10-300µl
6124 Viaflo 24CH hoved 50-1250µl
6131 Viaflo 384CH hoved 0,5-12,5µl
6132 Viaflo 384CH hoved 5-125µl
6136 Viaflo 384CH hoved 2-50µl
6205 Standard Pladeholder
6210 Plade holder - 96/384 brønde
6215 Pladeholder A spring loaded
6220 Pladeholder B spring loaded
6221 Pladeholder til rækkefortynder
6223 Pladeholder A - Adjustable spring loaded
6224 Pladeholder B - Adjustable spring loaded
6225 Pladeholder A - Adjustable spring loaded
6226 Pladeholder B - Adjustable spring loaded
6230 Pladeholder med 3 positioner
6250 PCR 96-brønds cooling plate
6255 PCR 384-brønds cooling plate