QA

Dandiags QA- og teknisk afdeling

Vores kalibreringslaboratorium er DANAK akkrediteret under reg. nr. 490.

Akkrediteringen er et kvalitetsstempel, der sikrer, at vi lever op til de krav, der er beskrevet i kvalitetsstandarden DS/EN ISO/IEC 17025:2017 samt andre relevante nationale og internationale standarder.

I QA og teknisk afdeling har vi fokus på, at Dandiag hele tiden leverer den kvalitet, som standarderne foreskriver og vores kunder ønsker. Vi stiller høje krav til vores tekniske personales kunnen og det udstyr vi benytter, så vores kunder trygt kan benytte Dandiag som deres fortrukne samarbejdspartner inden for salg, service og kalibrering af vandanlæg, vægte og pipetteringsudstyr.

For at kunne leve op til de høje krav som vores kunder ønsker, sørger QA afdelingen for at Dandiag til stadighed er ajour med den nyeste viden samt ændringer i standarder o. lign.

QA og teknisk afdeling rådgiver og supporterer vores kunder, både ved salg, service og kalibrering af udstyr. Vi mødes gerne med jer, hvis I har behov for støtte eller rådgivning, da det er vigtigt for os, at I føler jer trygge og får den hjælp som I har behov for.

Hvis I har brug for specielle løsninger, hjælper vi gerne i samarbejde med vores salgs- eller serviceafdeling for at finde den bedst mulige løsning for jeres virksomhed.

Har du spørgsmål og har brug for support, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 4343 3057 eller mail dandiag@dandiag.dk

Tove Søgaard
Kvalitetschef - QA
+45 3168 0701
Nick Lau Nielsen
QA Ingeniør
+45 3115 2172
Michele Halkjær Petersen
QA tekniker
+45 4343 3057
Annbrit Nielsen
QA assistent
+45 4343 3057