ISO 17025 akkreditering

Vi har fået fornyet vores DANAK-akkreditering til kalibrering (reg. nr. 490) i henhold til ISO 17025:2017. Vi er nu blandt de bedste i Danmark inden for nøjagtig måling. Med over 20.000 årlige kalibreringer er vi landets førende service- og kalibreringsleverandør og oplever stigende interesse for akkrediterede kalibreringer.


Akkreditering og kundekrav

Interessen for akkrediterede kalibreringer stiger. Hospitaler og andre kunder efterspørger akkreditering og auditering, som vi tilbyder med DANAK’s godkendelse.

regelmæssig kalibrering

Årlige kalibreringer anbefales for pålidelige resultater. Vores erfarne teknikere har ekspertise i udstyr fra flere producenter.

Udvidelse af akkreditering

Vi udvider vores akkreditering og tilbyder flere løsninger. Nu inkluderer vores akkreditering også kalibrering af stempelburetter og Bottle Top Dispensere.

Betydningen af ISO 17025

ISO 17025 er en international standard, der sikrer kvalitet i akkrediterede laboratorier og overholdelse af kravene. Det giver dig tryghed i vores tjenester.

Vil du vide mere?

Vi overholder standarden DS/ISO 8655, der beskriver vores pipettekalibreringsmetode. Den sikrer pålidelige kalibreringsresultater ved at stille krav til udstyr, miljø og beregninger.

Mens vi for vægte bruger standarden EURAMET Calibration Guide No. 18, der dækker metrologiske aspekter ved vægtkalibrering.

DANAK akkreditering


DANAK Certifikat 
Vi er DANAK godkendt til at foretage akkrediterede kalibreringer af pipetter, buretter og vægte (volumen og masse). Du finder flere oplysninger vedr. vores måleevner ved at søge på lab nr. 490 på DANAK.dk

Ønskes certifikatet på engelsk – kan det hentes her.