ISO 17025 akkreditering

Vi har fået fornyet vores DANAK-akkreditering til kalibrering (reg. nr. 490) i henhold til ISO 17025:2017. Vi er nu blandt de bedste i Danmark inden for nøjagtig måling. Med over 20.000 årlige kalibreringer er vi landets førende service- og kalibreringsleverandør og oplever stigende interesse for akkrediterede kalibreringer.


Akkreditering og kundekrav

Interessen for akkrediterede kalibreringer stiger. Hospitaler og andre kunder efterspørger akkreditering og auditering, som vi tilbyder med DANAK’s godkendelse.

regelmæssig kalibrering

Årlige kalibreringer anbefales for pålidelige resultater. Vores erfarne teknikere har ekspertise i udstyr fra flere producenter.

Udvidelse af akkreditering

Vi udvider vores akkreditering og tilbyder flere løsninger. Nu inkluderer vores akkreditering også kalibrering af stempelburetter og Bottle Top Dispensere.

Betydningen af ISO 17025

ISO 17025 er en international standard, der sikrer kvalitet i akkrediterede laboratorier og overholdelse af kravene. Det giver dig tryghed i vores tjenester.

Vores akkrediteringsområder

Vores akkreditering omfatter flere typer af laboratorieudstyr. Fra akkrediteret kalibrering af vægte og buretter til pipetter, sikrer vi, at alt udstyr opfylder standarderne under ISO 17025 og DS/ISO 8655 for pipetterne og EURAMET Calibration Guide No. 18 for vægte. Disse standarder er fundamentale for at sikre høj kvalitet i vores kalibreringsprocesser og dokumentation.

Hvorfor akkrediteret kalibrering af vigtig

Akkrediteret kalibrering er essentiel for at sikre, at måleudstyr fungerer korrekt og leverer nøjagtige resultater. Denne type kalibrering udføres i overensstemmelse med internationale anerkendte standarder, der garanterer en høj kvalitets- og pålidelighedsstandard. Nøjagtigheden er afgørende i mange brancher, herunder sundhedssektoren, fremstillingsindustrien og forskningsfaciliteter, hvor præcise målinger er nødvendige for sikkerhed, kvalitetskontrol og overholdelse af juridiske krav. Akkrediteret kalibrering hjælper med at minimere risikoen for fejl, forbedrer produktkvaliteten og øger tilliden hos forbrugere og samarbejdspartnere ved at dokumentere og bekræfte måleinstrumenternes præcision.

Vil du vide mere?

Vi overholder standarden DS/ISO 8655, der beskriver vores pipettekalibreringsmetode. Den sikrer pålidelige kalibreringsresultater ved at stille krav til udstyr, miljø og beregninger.

Mens vi for vægte bruger standarden EURAMET Calibration Guide No. 18, der dækker metrologiske aspekter ved vægtkalibrering.

Akkrediteret kalibrering

Pipetter

Vi tilbyder professionel akkrediteret kalibrering af pipetter i henhold til akkrediteringsstandarden ISO 17025 og metoden for gravimetrisk kalibrering, DS/ISO 8655, som dækker både enkelt- og multikanalspipetter. Ved brug af avanceret måleudstyr, som fx præcisionsvægte og klimakontrollerede rum, sikrer vores teknikere, at dine pipetter leverer nøjagtige og pålidelige resultater hver gang. Foruden kalibrering tilbydes pipetteservice, der inkluderer en grundig inspektion, rens og smøring – og ved behov, en justering for at sikre optimal ydeevne.

Stempelburetter og bottle top dispensere

Vi tilbyder også akkrediteret kalibrering af stempelburetter og bottle top dispensere, som er essentielle for præcise volumetriske doseringer. Ved at sikre, at disse enheder fungerer som forventet og måler korrekt mht. nøjagtighed og præcision , hjælper vi med at minimere risikoen for fejl i laboratoriearbejdet og kemiske analyser

Laboratorievægte

Vores akkrediterede kalibrering af vægte følger EURAMET standarden, der omfatter alle nødvendige metrologiske aspekter. Vi kalibrererforskellige typer af vægte, analyse- præcisions- og industrielle vægte op til 70 kg, som sikrer, at dine vægte opretholder den nødvendige nøjagtighed for præcise målinger.

DANAK akkreditering


DANAK Certifikat 
Vi er DANAK godkendt til at foretage akkrediterede kalibreringer af pipetter, buretter og vægte (volumen og masse). Du finder flere oplysninger vedr. vores måleevner ved at søge på lab nr. 490 på DANAK.dk

Ønskes certifikatet på engelsk – kan det hentes her.