Duo anlæg - Comfort

Arium Comfort Duo vandanlæg

Arium comfort anlæggene er standalone laboratorieanlæg, der kan tappes 2 forskellige vandkvaliteter fra.

Standalone, betyder at anlægget ikke skal kobles op på forbehandlet vand, men kan trække vand direkte fra vandhane vandet. Fordelen ved det er at sker der et nedbrud, eller en forurering på det forbehandlede vand i bygningen, så kan selve laboratoriet stadig få vand af høj kvalitet til analyserne.

Arium comfort anlæggende benytter den unikke bagtank løsning, så alt vandet renses i et lukket system, der ikke trækker luft ind, hvilket potentielt kan forurene vandet i de normale tanke. Bagtank systemet skal ikke renses, man udskifter bare posen hvert halve år.

Arium comfort fås i 2 forskellige typer af vandkvalitet.

Comfort I, giver dig mulighed for både at tappe RO vand til bufre, autoklaver, opvask o. lign, samt 18,2 MOhm x cm Type 1 Ultrapure vand til analyser.

Comfort II anlægget giver dig mulighed for at tappe EDI vand med en højere kvalitet end RO vandet samt 18,2MOhm x cm type 1 ultrapure vand til analyser.

Systemerne er flexible alt efter dit laboratorievandbehov, og der kan kobles 20L, 50L eller 100L bagtank system til.