SBS 96 format rack til 0,5ml 2D rør med septum

201501 – AlteTube rack, 10 racks