SBS 96 format rack til 0,75ml 2D rør

201502 – AlteTube rack, 10 racks