SBS 96 format rack til 0,75ml 2D rør med septum

201503 – AlteTube rack, 10 racks