SBS 96 format rack til 1,1ml 2D rør med septum

201506 – AlteTube rack, 10 racks