SBS 96 format rack til 1,4ml 2D rør med septum

201508 – AlteTube rack, 10 racks