SBS 48 format rack til 2ml 2D rør

201510 – AlteTube rack, 10 racks