SBS 81 format rack til 5ml 2D rør

201513 – AlteTube rack, 1 rack