Pipettering er et håndværk. Et håndværk som enhver laborant og bioanalytiker er stolte af. Men det er også et ergonomisk hårdt arbejde at pipettere, hvorfor det er vigtigt at søge de løsninger der kan aflaste i hverdagen.

Spidser

Spidser er en af de vigtigste forbrugsvarer i et laboratorie. Du kan ødelægge en hel analyse, hvis du taber en spids midt i det hele. Men kan du så forestille dig at tabe 96- eller 384 spidser ned i din plade? Med en kontrolleret spids påsætning og afskydning skal du ikke være bange for at komme til at smide alle spidserne af på én gang. Med tip-tray systemet på SELMA, kan du heller ikke tabe spidser imens du arbejder. Spidserne forsegles mod pipetteringshovedet i deres tip tray.

Det samme gælder, når du pipetterer med en multikanalspipette. Det er vigtigt at spidserne ikke er skæve og gør det svært at ramme brøndene. Du kan også blive forstyrret og ved et uheld dispensere i den forkerte brønd. Hvis du anvender kvalitetsspidser af samme mærke som din pipette, forbedrer du din nøjagtighed og præcision på pipetten. Så sikrer du at dine spidser og pipette er designet til at passe sammen. Så sikrer du også en bedre pasform og at du ikke taber dine spidser.

Ergonomisk aflastning

Måske når dine celler at klumpe sammen inden du får fyldt din plade med en multikanal pipette? Måske bliver du træt i armen når du laver lange seriefortyndinger eller coater plader?

Der findes flere måder at aflaste på og en af dem kunne være semi-automatiske pipetter. Der kan du kombinere håndværk ved selv at indstille og justere pipetten til din ønskede højde, for at opnå den bedste pipettering, med aflastningen af gentagne pipetteringer. Du minimerer derfor mulighederne for skader. Med en semi-automatisk pipette kan du pipettere i kolonner eller i 96- og 384-format, hvilket sparer dig for helt op til 24 tryk på en manuel pipette når du skal fylde en plade. Arbejder du med seriefortyndinger, er det helt op til 144 tryk på en manuel pipette og her tæller vi ikke engang spids skifte med – vel og mærket per plade!

Ensartet data

Der er forskellige niveauer af pipettetekniske kundskaber i et laboratorie – nogle har stor erfaring og pipetterer dagligt, andre har ikke så stor erfaring eller har ikke anvendt pipetter så tit eller så længe. Derfor vil der også være en variation i pipettering fra bruger til bruger. F.eks. er der også forskel på om du anvender en manuel eller elektronisk pipette, alt efter hvor erfaren du er. Har du altid pipetteret med manuelle pipetter, er du godt bekendt med håndteringen af denne. Men er du van til elektroniske pipetter, kan det være svært at håndtere de manuelle pipetter på sådan et teknisk niveau, at du opnår de samme resultater som med en elektronisk pipette.

Ved at anvende en pipette med 96 kanaler, når du arbejder med plader med 96 brønde, eliminerer du pipetteringsfejl fordi du fylder alle 96 brønde ad gangen i stedet for kun 8. Du optimerer også på dine data, da brugen af en semi-automatisk pipette, såsom SELMA, gør resultaterne ensartede fordi den minimerer brugervariationen.

Semi-automatisk pipette til seriefortynding

Forfattet af: Sabine Kähler