Hvad er der i dit vand og hvorfor har det betydning?

Vand er en af de vigtigste ingredienser i fremstillingen af medier, buffere, prøver, fortyndingsserier og blindprøver. Derfor er det vigtigt at anvende den korrekte type af rent vand i laboratoriet. Men ved du hvorfor?


Uorganiske stoffer så som calcium- og magnesiumsalte, jernforbindelser, natriumsalte, fosfater og nitrater, kan blokere DNA-polymeraser i PCR-reaktioner, samt påvirke vandets ledningsevne og modstand. Det kan forårsage krydsreaktioner med reagenser, interferens med proteininteraktioner og afskalning på membranfiltermoduler.


Organiske stoffer såsom tannin, fedtstoffer, olier og rengøringsmidler kan give baggrundsfluorescens, øge basisstøj i HPLC eller LC/MS, samt skabe krydsreaktion i cellekultur og blotting-eksperimenter.


Partikler såsom sand, silt, sten og kolloider blokerer og tilstopper instrumentrør og kanaler, samt tilstopper de membranbaserede filtermoduler, spærreventiler, fittings og injektorer.


Mikroorganismer og bakterier, såsom Staphylococcus og Pseudomonas, frigiver endotoksiner og nukleaser. Nukleaser påvirker downstream-assays som PCR, ELISA og immunblotting. Indotoksiner er giftige for pattedyrcellekulturer og kan forhindre andre følsomme processer. Bakterier kan skabe biofilm.


Opløste gasser såsom nitrogen, ilt og carbondioxid, fremstiller bobler der forstyrrer spektrofotometriske målinger. CO2 kan resins levetid og forårsage bobler.

Forfattet af: Sabine Kähler