Valg af Kalibreringsniveauer og Intervaller

Der er intet mere frustrerende end at opdage, at pipetten fejler ved kalibrering, og derefter begynde det omfattende detektivarbejde for at opklare dens aktiviteter siden sidste kalibrering.

Valg af Kalibreringsniveauer og Intervaller

For at sikre optimal målesikkerhed er det afgørende at vælge det rette kalibreringsniveau og kalibreringsinterval.

GMP- eller Akkrediterede Laboratorier

I miljøer, der opererer under GMP-standarder eller er akkrediterede, er det vigtigt at vælge et højt kalibreringsniveau. Antallet af målinger er afgørende for nøjagtigheden af pipettens kalibrering. Derfor anbefaler vi 10 målinger og aldrig mindre end 5 målinger. Det samme gælder antallet af volumenpunkter. Hvis du får din pipette kalibreret i 2 volumenpunkter, f.eks. 10% og 100% af det nominelle volumen, er det let at trække en streg mellem disse to punkter. Men hvordan ved du så hvordan din pipette performer i midten af dit volumenområde? Derfor anbefaler vi altid at du får din pipette kalibreret i 3 volumenpunkter, 10%, 50% og 100%, hvis du arbejder i et GMP- eller akkrediteret laboratorie.

Fastlæggelse af Kalibreringsinterval

Når det kommer til at fastsætte kalibreringsintervaller, er det vigtigt at tage højde for compliance-niveauet. Hvis din pipettefejl kan have alvorlige konsekvenser eller hvis du genererer mange resultater, anbefales et kalibreringsinterval på 3 eller 6 måneder. Hyppig brug og generering af mange resultater kræver en tættere opfølgning med et kort kalibreringsinterval, der giver et mere øjeblikkeligt indblik i pipettens præstation.

Ved at vælge de rette kalibreringsniveauer og interval sikrer du, at dine pipetters målinger forbliver pålidelige og i overensstemmelse med laboratoriets krav.

Forfattet af: Mette Heisel