Vigtigt at vide om den nye pipette kalibreringsstandard ISO 8655:2022

Sartorius har samlet fem vigtige punkter omkring de seneste ændringer i pipettekalibreringsstandarderne, som defineres i ISO 8655:2022. Disse opdateringer er fra april 2022.

1. Hvad er ISO 8655-standarden?

Pipetters nøjagtighed er helt afgørende. ISO 8655 er en international standard for kalibrering og test af pipetter samt andre stempeldrevne volumetriske instrumenter, POVA (Piston Operated Volumetric Apparatus , såsom buretter, dilutere, dispensere og laboratoriesprøjter.


2. De ni dele af den nye ISO 8655:2022

Den opdaterede ISO 8655:2022 indeholder ni dele, hvilket er to flere end den tidligere version. De ni dele omhandler:

  1. Terminologi, generelle krav og brugeranbefalinger
  2. Pipetter
  3. Buretter
  4. Dilutere
  5. Dispensere
  6. Gravimetrisk reference kalibreringsprocedure til bestemmelse af volumen
  7. Alternative kalibreringsprocedurer til bestemmelse af volumen
  8. Fotometrisk reference kalibreringsprocedure til bestemmelse af volumen
  9. Manuelt betjente præcisionslaboratoriesprøjter

3. Strammere krav til pipetter i Del 2

ISO 8655 Del 2 fastsætter ISO 8655 max. tilladte fejl for stempelpipetter, krav til mærkning samt den nødvendige information fra producenterne. Den nye ISO forholder sig altid til at betragte pipette og spids som ét system, og pipettespidsproducenter skal sikre, at deres system opfylder alle krav. Maksimalt tilladte fejl angives i den nye opdatering som systematisk fejl, A% og tilfældig fejl, CV% og kun i 10, 50 og 100% af max. pipettevolumen.


4. Kalibrering og testning af pipetter i Del 6, Del 7 og Del 8

Kalibrering danner grundlaget for pålidelig og reproducerbar pipettering. Før opdateringen var den gravimetriske metode ”guldstandarden” for kalibrering og test. Ifølge den nye ISO 8655:2022 er det acceptabelt at bruge enten den gravimetriske metode (Del 6) eller den fotometriske metode (Del 8).
Del 7 omhandler de strenge miljøkrav til test og kalibrering. Det er ikke altid muligt at opfylde miljøkrav ved kalibrering hos kunden. Alternative kalibreringsprocedurer er beskrevet i Del 7 og tillader afvigelser fra miljøkrav indenfor definerede grænser. Kalibrering iht. den gravimetriske metode kan også udføres iht. Del 7 A.2. Del 7 er bl.a. mere fleksibel mht. valg af testvolumener, og antal gentagelser pr. testvolumen.


5. Krav til præcisionsvægte

Den nye ISO har definereret krav til vægte, der bruges til pipettekalibrering. Bl.a. til vægtens opløsning (deling), repeterbarhed samt til den ekspanderede måleusikkerhed. I henhold til de nye ISO 8655-standarder skal nogle laboratorier muligvis opgradere deres vægte. Der er nu behov for en 6-decimalersvægt (0,000001 g) til kalibrering af pipetter med nominelle volumener mindre end 20 µl, og kalibrering af præcisionsvægte for volumener mellem 20 µl og 200 µl.

Yderligere er kalibrering af multikanalspipetter nu specifikt nævnt i den nye ISO. Vi anbefaler vægte med flere vejeceller, såsom SpeedCal multikanalsvægt fra Sartorius, der kan håndtere udvejning af multikanalspipetter op til 12 kanaler, parallelt.

Forfattet af: Tove Søgaard