Vælg den perfekte pipette

Er du på markedet efter en ny pipette? Dette er en guide til, at vælge den rigtige pipette til netop dit arbejde.

Der findes mange pipetter i forskellige versioner og med forskellige funktioner. Det vigtigste er, at du finder den pipette som passer bedst til dit behov. Mange der arbejder i laboratoriet har en pipette i hånden i flere timer om dagen, derfor er det også vigtigt at du vælger en der ligger godt i din hånd.

Før du køber en ny pipette, er der 4 ting du skal overveje:

  • Hvilken type væske skal du pipettere? 
  • Hvilke specifikationer skal din pipette kunne kalibreres op i mod? 
  • Hvordan ser dit workflow ud? 
  • Hvor lang tid eller hvor meget anvender du din pipette? 

AIR VS. POSITIVE DISPLACEMENT

Der er to typer stempeldrevne pipetter: Air og Positive displacement. De fleste laboratorier anvender Air displacement pipetter, hvor der er luft mellem stemplet og væsken i spidsen. Luften mellem stemplet og væsken er det der er med til at skabe et vakuum, som suger væsken op når du trykker på stemplet. Her kommer stemplet aldrig i kontakt med væsken. Dog er der adgang op til stemplet og disse pipetter er nemme at kontaminere, ved ukorrekt pipetteteknik. Disse pipetter er meget nøjagtige og præcise, når du pipetterer vandige opløsninger, buffere og fortyndet syrer og baser. Specifikationerne på repeterbarhed og nøjagtighed er angivet for pipettens performance.

På Positive displacement pipetter sidder stemplet i spidsen. Dette gør spidsen til et lukket system eller et såkaldt reservoir. Her dannes vakuummet ikke af luft men af tryk, hvilket gør pipetten i stand til at trække viskøse, tyktflydende og flygtige væsker op. Her kommer stemplet direkte i kontakt med væsken, men det er svært at kontaminere selve pipetten. Specifikationerne på repeterbarhed og nøjagtighed er angivet for spidsens performance.

PIPETTENS SPECIFIKATIONER

Det er vigtigt du vælger en pipette der kan leve op til de specifikationer som du kalibrerer op i mod. Pipettemodellens specifikationer er det som pipettefabrikanten lover pipetten lever op til, når det er en ny pipette. Så hvis pipettens specifikationer ikke lever op til dine specifikationer eller er meget tæt på dine specifikationer, vil du gøre klogt i at vælge en anden pipette.

Nøjagtighed, også kaldet Accuracy eller Systematisk fejl, er hvor tæt er det målte resultat er på det indstillede volumen. Præcision, også kaldet Precision eller Vilkårlig fejl, er en måling af reproducerbarhed.

OPTIMER DIT WORKFLOW

Når du er på udkig efter en ny pipette, er det ideelt at kigge på om du samtidigt kan optimere dit workflow. Indebærer dit workflow mange pipetteringer til og fra mikro-centrifugerør, så kan det være en ide at kigge på 2D tubes i 96-format. Her passer en 8- eller 12-kanals pipette i formatet og du kan optimere dit workflow ved at f.eks. fylde flere rør på én gang.

Arbejder du i 96- eller 384-brøndsplader, kan det være en fordel at anvende en elektronisk multikanalpipette. Med denne kan du aspirere et større volumen og dispensere i flere rækker for hver pipettering. Du sparer tid og får et mere ergonomisk workflow.

LANGE PIPETTERINGSSERIER

Hvis du pipetterer i længere perioder, hver dag eller flere gange om ugen, kan pipettering forårsage gentagne belastningsskader (RSI). Disse kan give smerter eller ubehag, men det kan også påvirke din præcision og nøjagtighed af resultaterne.

Når du vælger din nye pipette, skal du overveje designet af pipettens greb, den kraft du skal anvende til at påsætte og afskyde pipettespidsen. Tjek også pipettens vægt, da letvægt er afgørende i lange pipetteringer for at forhindre muskelspændinger.

Sørg altid for at få pipetten på prøve inden du beslutter dig for at købe den, hvis det ikke er en pipette du er van til at arbejde med.

Her er de tre bedste fordele ved elektroniske pipetter: 

  1. Pålidelighed – En af de største fordele ved at bruge elektroniske pipetter er reduktionen af menneskelig påvirkning og varians. Dette er især fordelagtigt til applikationer i laboratorier i dag, hvor pipettering af meget små mængder væske kan være påkrævet.
  2. Optimeret workflow – I modsætning til de manuelle pipetter, har elektroniske pipetter fordele såsom seriel dispensering, fortynding og titrering. Med brugerdefinerede protokoller kan du simpelt komme i gang, hvilket reducerer fejl og arbejdstiden markant.
  3. Ergonomisk forsvarligt – Elektroniske pipetter er oftest designet med ergonomisk komfort og sikkerhed i tankerne. Muskelbelastningen reduceres yderligere med den elektroniske spidsafskydning og stempelstyring. Udforsk, hvordan ergonomisk designede elektroniske pipetter forbedrer resultaterne.

Forfattet af: Sabine Kähler